Data Innovasjon

Velkommen til Data Innovasjon AS.

Data Innovasjon AS er et selskap som utvikler digitale løsninger, med vekt på strukturering og funksjonalitet i grenselandet mellom databaser, sosiale media og wikier. Vi er et innovativt selskap som i hovedsak utvikler egne løsninger og bygger disse opp til egne, selvstendige plattformer.

Data Innovasjon AS tar i utgangspunktet ikke på seg bestillingstjenester for andre selskaper, men dersom det er organisasjoner eller selskaper som ønsker å "sette bort" hele den digitale plattformen er vi villige til å arbeide sammen med selskaper for å designe og utvikle struktur.

I de tilfeller hvor vi utvikler for andre forbeholder vi oss retten til å utvikle dette på egen plattform.

Data Innovasjon skriver ingen kode eller programmering, vi samarbeider med andre selskaper for utvikling av de tjenestene vi ser nødvendig for å bygge struktur og funksjonalitet.


Data Innovasjon er et innovasjons og utviklingsselskap dedikert digitale løsninger på administrative utfordringer. Både innenfor det frivillige organisasjonslivet og det private næringsliv. Vi utvikler struktur og løsninger spesielt rettet mot konkurransemiljøer.

 

 


Dersom du har ønske om en videre dialog med Data Innovasjon AS for utvikling av en ide, eller ønsker at vi utvikler dette for deg så ta kontakt.